Digitaliseer de aansturing van shunters / spotters

Het verplaatsen van voertuigen (trailers, containers, …) door trekkers, shunters of spotters vergt een goede aansturing en doorgedreven opvolging om fouten te vermijden en tegelijk efficiëntie te verzekeren.

Om deze processen manueel te organiseren valt men vaak terug op radio-communciatie en print-outs, terwijl de prioriteiten gedurende de dag vaak wijzigen en dus vaak moeilijk te communiceren zijn. Tegelijk is terugkoppeling van de operator cruciaal om bijvoorbeeld beschadigde assets, foute locaties of vergeten trailers te detecteren.

Ons platform biedt de mogelijkheid om alle taken op het terrein te centraliseren en digitaliseren. Het digitaal toekennen van taken aan de verschillende operatoren, met de mogelijkheid om prioriteiten te wijzigen tijdens de dag, biedt tijdswinst voor zowel de operator als de dispatcher. Waar communicatie vaak manueel verliep, kan nu uitgebreide feedback verzameld worden, volgens een vastgelegd format (bv. yard locatie, nummerplaat, foto's schade, …)

  • Aantal bewegingen verhogen

    Door de administratieve last te verminderen mits digitalisering, stijgt het aantal operaties dat een operator per dag kan uitvoeren.

  • Radio-communicatie wordt overbodig

    Digitaliseer taken en prioriteiten voor shunters en vermijd radio-communicatie. Beheer eenvoudig de prioriteiten en vermijd dat shunters moeten wachten op nieuwe instructies.

  • Kwalitatieve, gestructureerde feedback

    Taken worden elektronisch doorgestuurd naar de operator, met zicht op welke taken behandeld worden en afgewerkt zijn.

Waarom kiezen voor ons

Ontdek de voordelen van onze innovatieve Yard Management features

10 Yard management Optimized for fast input

Yard Task Management

Breng alle taken samen in een mobiele app voor logistieke operatoren en automatiseer processen rond kwaliteit en beveiliging.
Kwaliteitscontroles uitvoeren, foto’s nemen van schade, zegelnummers noteren, trailers verplaatsen, 7-puntscontroles, … Digitaliseer taaklijsten voor operationele yard taken eenvoudig en snel.

05 Business Rules Automate your yard

Business Rules Engine

Automatiseer en standaardiseer terugkerende taken op basis van vooraf gemaakte eigen regels met de Business Rules Engine.
Dankzij de business rules engine, of workflow-automatisatie, kan je standaard terugkerende taken op jouw site automatiseren: van communicatie, verlenen of ontzeggen van toegang, het afroepen van vrachtwagens, informatie synchroniseren met andere systemen,…

Contact

Overtuigd? Plan meteen een gesprek met ons in!

Plan vrijblijvend een contactmoment in en laat ons weten welke jouw logistieke uitdagingen zijn. Wij beantwoorden al u vragen of plannen een kennismakingsgesprek in met u.