• 4 minuten leestijd
  • oktober 2022

VIL bevestigd de gunstige business case van Self-Service in logistiek

Het Vlaams Instituut voor Logistiek heeft zonet een onderzoeksproject afgerond, waarbij de business case van Self-Service technologie in logistieke omgevingen werd onderzocht. Door middel van twee proefprojecten bij Scania en Unilin, waarbij Peripass als dienstverlener werd ingeschakeld, bevestigd VIL samen met Universiteit Antwerpen de gunstige impact op de kostenstructuur van site logistics.

DOELSTELLING

Binnen het projecst heeft VIL het hele proces van receptie (toegangscontrole, follow-up, yard management,…) bij de deelnemende bedrijven in kaart gebracht. De doelstelling is het omzetten van het manuele aspect naar een semi- of volautomatisch geheel. Door self-service te introduceren in logistiek zal men tot een efficiënter en veiliger yard management komen door o.a. technologische ondersteuning. De focus van ‘Self-service In Logistics’ ligt op de technologische kant en niet de procesmatige kant van de receptie van mensen en goederen.

RESULTATEN

VIL voerde binnen dit project een marktstudie uit naar de state-of-the-art technologieën die de ontvangst van personen, goederen en parcels volledig kunnen automatiseren.

De systemen kunnen opgedeeld worden in vijf types:

  1. Tijdslotboeking omvat software waarmee transporteurs vooraf het tijdslot kunnen reserveren waarbinnen zij zullen arriveren bij het magazijn.
  2. Yard managementsysteem bestaat uit zowel software als hardware. De hardware bestaat meestal uit een selfservice aanmeldkiosk. Deze oplossing verzamelt en combineert zo veel mogelijk data digitaal en elimineert zo manueel werk waardoor het receptieproces efficiënter verloopt.
  3. Het tijdslotboekingssysteem en het yard managementsysteem zijn complementair op vlak van de problemen die ze oplossen. Een combinatie van beide systemen zal dus de grootste winst opleveren.
  4. Visitor management is de enige technologie-categorie specifiek voor de bezoekersstroom. Deze categorie is te vergelijken met een ‘yard managementsysteem voor bezoekers’. Het systeem maakt ook gebruik van selfservice kiosken waarop de bezoekers zich kunnen aanmelden.
  5. Voor de parcel stroom is de parcel locker de enige oplossing. De bekendste lockers zijn de Cubee’s van Bpost die al op heel wat publieke plaatsen staan. Maar ook voor bedrijven zijn er specifieke oplossingen.

RESULTATEN (VERVOLG)

Er werden succesvolle business cases, met daaraan gekoppeld twee Proof of Concepts uitgewerkt bij zowel Scania Parts Logistics als UNILIN. De uitwerking van de business cases en de bijbehorende Proof of Concepts tonen aan dat automatisering van deze manuele en verouderde processen wel degelijk financieel aantrekkelijk is. Zelfs minimale ingrepen leiden al tot een grote tijdsbesparing die de efficiëntie flink verhoogt. Met een positieve return on investment na amper 5,6 maanden worden excuses niet langer aanvaard.

Met dit project, rapport en de ontwikkelde ROI-tool reikt VIL de handvaten aan om de doorgedreven denkoefening te maken rond de toegevoegde waarde van bepaalde vormen van automatisering.

Bekijk alle details en download het volledige rapport van de studie (enkel beschikbaar voor VIL-leden) op https://vil.be/project/self-se...

Meer lezen