CUSTOMER CASE

Peripass bij Bridgestone

“Door een configureerbaar platform te kiezen kan je rekenen op bestaande features die al in het platform ingebakken zitten.”

– Robbie Gaudesaboos, System and Process Coordinator bij Bridgestone Zeebrugge

Bridgestone Corporation is een van de grootste banden- en rubberfabrikanten ter wereld, actief in meer dan 150 landen. In Zeebrugge heeft Bridgestone haar eigen distributiecentrum voor de Europese verdeling van banden voor trucks, bussen, motoren, passagierswagens, industriële toepassingen en landbouwmachines.

0

vrachtwagens per dag

Complexe logistieke activiteiten door een combinatie van live loading en containermanagement

Bridgestone Zeebrugge heeft geen specifieke dispatch afdeling

Nood aan een duidelijke communicatie tussen de Haven van Zeebrugge en Bridgestone

Behoefte aan een oplossing om wacht- of extra huurkosten voor containers te vermijden

Vraag naar minder administratie bij het beheer van taken en voertuigen op de site

Eenvoudige registratie nodig voor externe partners die containers en trailers vervoeren

“Door een configureerbaar platform te kiezen kan je rekenen op bestaande features die al in het platform ingebakken zitten. Bovendien evolueer je mee met de mogelijkheden van het platform.”

In 2021 werd Peripass geïmplementeerd op de site in Zeebrugge (België). De site wordt gekenmerkt door tal van logistieke uitdagingen: de combinatie van havengerelelateerd containervervoer met externe transporten, een fastlane voor vaste carriers, de nood aan het realtime beheren van containers en de hiermee gepaard gaande wacht- en huurkosten. Bridgestone werkte al met een Yard Asset Management-toepassing, maar had extra finetuning en features nodig. Er werd gezocht in de richting van een off-the-shelf standaardpakket zoals Peripass. Geen maatwerk dus. Robbie Gaudesaboos, Systems and Process Coordinator bij Bridgestone, zette mee zijn schouders onder dit project en vertelt graag over wat Peripass voor Bridgestone betekent.
“We zijn super tevreden over de stap die we gezet hebben om Peripass te implementeren. Door een configureerbaar platform te kiezen kan je rekenen op bestaande features die al in het platform ingebakken zitten. Bovendien staat Peripass niet stil en evolueer je mee met de mogelijkheden van het platform. In de beginfase, na de go-live, was het wennen aan de nieuwe manier van werken, zeker omwille van de heel complexe werking: de combinatie van live loading, standby loading en de bijkomende container flow vanuit de haven. Daar bovenop hebben we ook een extra registratiekiosk geplaatst voor gewone bezoekers en onderaannemers. Het was een complexe puzzel om te leggen. Maar alles is heel goed verlopen en we zijn zeer tevreden!”
“Het magazijn van Bridgestone in Zeebrugge is 90.000 m2 en we waren op zoek naar verschillende oplossingen. Bridgestone beschikt niet over een centrale dispatch afdeling. Het dispatchen van vrachtwagens gebeurt door de mensen van de receptie of door onze teamleaders in het magazijn. Daarom was één van de vereisten de mogelijkheid om gemakkelijk containers en vrachtwagens af te roepen. Anderzijds willen we meer inzicht krijgen in alle haven-gerelateerde activiteiten. Het nadeel bij het beheer van containers van de haven zijn de hoogoplopende wachtkosten voor containers. Dit wil zeggen dat containers tijdig terug in de haven geplaatst moeten worden.”

“Voordien werkten we al met een yard asset managementsysteem omdat we dagelijks met heel wat drop-off en pick-up acties werken op de site in Zeebrugge. Het specifieke bij ons, is de combinatie van externe transporteurs en een vaste partner voor verkeer vanuit de haven. De containers worden door een specifieke partner aangebracht. Voor hen zochten we bijkomend een manier om aan hun kant het volledige proces te vergemakkelijken.”

Automatic dispatch voor haven-gerelateerde logistiek

“Voor het lossen van containers werkt Bridgestone met een vaste externe partner die via een eigen login toegang heeft tot het Peripass platform. Bridgestone zorgt voor de pre-registraties in Peripass aan de hand van een upload van een lijst met containers die verwacht worden en het moment wanneer deze on-site moeten zijn. Momenteel draait Peripass als stand-alone oplossing: er is voorlopig nog geen integratie opgezet met ons ERP-systeem en we beschikken niet over een extern TMS-systeem. Alle uploads en pre-registraties gebeuren vandaag via Excel files of manuele input.”

“Wanneer een chauffeur een container afhaalt in de haventerminal, meldt hij zich aan op de tablet in de vrachtwagen. Van daaruit start de automatic dispatching van Peripass: het automatisch toewijzen van de doellocatie van de container bij Bridgestone. Er wordt tegelijkertijd automatisch een pincode gegenereerd in het Peripass-platform om de site binnen te rijden. Die wordt via mail naar de chauffeurs gestuurd (op de tablet). De chauffeur ontvangt, naast de toegangscode, tegelijk de informatie op welke locatie de container moet worden afgezet en welke lege container hij op dat moment terug moet meenemen. Wanneer de pincode wordt gebruikt, weet Bridgestone onmiddellijk dat de transporteur op de site is.”

“De chauffeur ontvangt de toegangscode, communicatie over de doellocatie de container en welke lege container hij terug moet meenemen”

Beheer van containers dankzij een realtime informatie

“Op het dispatch dashboard van Peripass ziet Bridgestone het volledige overzicht van welke containers op de site staan, op welke locatie, wat de status ervan is en hoe lang deze container hier al staat. Je krijgt zo bijkomend een volledig overzicht van welke containers werden opgehaald. Dit stelt Bridgestone in staat om de afspraken met externe partners en transporteurs in detail op te volgen: worden de containers op de juiste locaties afgezet, op de afgesproken tijdstippen? Daarenboven kan je gemakkelijk op week- of maandbasis het aantal geleverde en opgehaalde units controleren met het oog op facturatie.”

“Het handige aan Peripass is dat het ons in staat stelt om prioriteit te geven aan de containers die al het langst op de site staan. Deze worden als eerste doorgegeven om terug op te halen om zo extra liggelden te vermijden. Automatic dispatch is zo geconfigureerd dat een chauffeur, die zich registreert, ook standaard een lege container moet oppikken, namelijk een container die een ‘lege status’ heeft en die hier al het langste on-site staat. Die wordt als eerste toegewezen om opgepikt te worden.”

“Het handige aan Peripass is dat het ons in staat stelt om prioriteit te geven aan de containers die al het langst op de site staan.”

Pick-up en drop-off met externe partners

“De logistieke flow met onze externe partner is gekenmerkt door pick-up en drop-off. Daar is geen live beweging in opgenomen. Omdat deze flow wordt uitgevoerd met dezelfde partner als voor de containerbewegingen werd het registratieproces ook hier extreem vereenvoudigd. Op gelijkaardige manier gebeurt het aanmelden op de tablet in de vrachtwagen, waarbij referentienummer, het containernummer voor drop-off en de naam van de chauffeur worden gevraagd. De chauffeur kan zijn naam selecteren uit een drop down-lijst, aangeleverd door de externe partner, samen met de correcte emailadressen. Aan de hand van de ingegeven data worden automatische triggers geactiveerd: het versturen van de juiste mails naar de juiste chauffeurs.”

Self-Service kiosk voor de niet-haven gerelateerde logistieke flows

“Bij Bridgestone ontvangen we ook dagelijks vrachtwagens die niet gerelateerd zijn aan de haven van Zeebrugge. Voor hen hebben we een aparte logistieke flow gemaakt waarbij chauffeurs zich bij aankomst eerst moeten aanmelden op Self-Service kiosk. De chauffeurs kiezen eerst hun voorkeurstaal, zodat dit alle volgende communicatie vergemakkelijkt. De chauffeur vult het referentienummer in en zijn Gsm-nummer. Via SMS verstuurt Peripass de pincode voor toegang tot de site samen met de juiste locatie naar de chauffeur.

De pincode worden gebruikt om binnen- en buiten te rijden en om te weten wie zich waar op de site bevindt. De eerste stap is het ingeven van de pincode aan de slagboom aan de ingang van de site. Op het moment dat men binnenrijdt worden de pincodes ook geactiveerd voor een andere groep van toegangscontrolesystemen, zodat ook tourniquets kunnen worden gebruikt. Chauffeurs maken gebruik van de tourniquets om documenten op te halen aan de receptie of voor een toiletbezoek. Als laatste stap wordt de pincode gebruikt om terug buiten te rijden, waarbij nadien de pincode ongeldig wordt gemaakt.”

“De pincode worden gebruikt om binnen- en buiten te rijden en om te weten wie zich waar op de site bevindt.”

Flexibiliteit in het dispatchen van transporten

“Het afroepen van vrachtwagens gebeurt door de medewerkers van het onthaal of door onze teamleaders in het magazijn. Om onze operatoren in de verschillende magazijnen, die laden en lossen, niet te laten wachten, sturen de teamleaders ook de dispatch aan. Dit is voornamelijk van toepassing voor de live loading van niet haven-gerelateerde transporten: een chauffeur meldt zich aan, aan de registratiekiosk. Vanuit het platform vertrekt een notificatiemail naar de dispatcher. Teamleaders zitten niet achter hun bureau, maar lopen tussen de andere collega’s in het magazijn. Met Peripass is het mogelijk om de dispatch via een mobiel toestel (iPad’s) te organiseren.

De teamleaders kunnen zelf flexibel omgaan met het al dan niet afroepen van vrachtwagens in functie van het werk. Daarnaast werken we met ingestelde triggers: bepaalde transporten worden voorzien voor een specifiek deel van het magazijn, waaraan een emailadres is gekoppeld. Via de mail krijgt enkel de juiste teamleader van dit specifieke magazijn alle informatie binnen. Waarna de dispatch kan uitgevoerd worden en de chauffeur heel snel kan worden afgeroepen, als de ruimte beschikbaar is.”

“De teamleaders kunnen zelf flexibel omgaan met het al dan niet afroepen van vrachtwagens in functie van het werk”

Mobiele App voor de planning van magazijnmedewerkers en Tugmaster-chauffeurs

“De Yard Operator App van Peripass wordt gebruikt om de interne bewegingen van Tugmaster-chauffeurs aan te sturen: het verplaatsen van units naar de kaai of van de kaai weg terug naar de parking. Daarbij komt nog dat we hieraan extra controletaken hebben toegevoegd: aan de hand van vooropgestelde stappen moet een reeks controles uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld de controle van de tierkabel (dit is de verzegelingskabel voor de trailer), controle van eventuele externe schade, controle aantal planken nodig voor de stevigheid tijdens het transport van de banden, de netheid van de units,… Alle verschillende controle-stappen hebben we gedefinieerd in een taak die door onze teamleader in het magazijn of door onze Tugmaster-chauffeur kan uitgevoerd worden. Elk item kan ingevuld worden aan de hand van een drop-down menu.”

“Nu wordt alle informatie onmiddellijk gekoppeld aan de juiste units, waardoor we administratief werk uitsparen.”

“Vroeger werd het controle-proces manueel gedaan, op papier. Daarna werden alle papieren verwerkt en alle informatie werd ingegeven in de computer. Nu wordt alle informatie onmiddellijk gekoppeld aan de juiste units, waardoor we administratief werk uitsparen. Op die manier proberen we ook hier zoveel mogelijk alle stappen te vereenvoudigen, te standaardiseren.”

“Tegelijkertijd, door voorafgaand aan het lossen de controles te doen, zeker wanneer we merken dat een lading heel slecht bij ons aankomt, kunnen we foto’s nemen van de ladingen of schade. Hierdoor kunnen we schadeclaims weerleggen of direct aantonen dat de schade niet bij Bridgestone werd veroorzaakt. De foto’s worden ook direct gekoppeld aan de juiste unit, waardoor geen bijkomende administratie moet worden voorzien.”

“Foto’s worden direct gekoppeld aan de juiste unit, waardoor geen bijkomende administratie nodig is”

Next steps

“Eén van de volgende stappen is om slimme camera’s aan onze slagbomen te installeren, zodat foto’s automatisch kunnen worden genomen bij het binnenrijden van de site. Daarnaast willen we het proces van Contactless Document Handling in detail willen bekijken en nagaan in welke mate dit voor ons een meerwaarde kan betekenen.”

Meer lezen

VIL bevestigd de gunstige business case van Self-Service in logistiek

Het Vlaams Instituut voor Logistiek heeft net een onderzoeksproject afgerond dat de business case van Self-Service technologie in logistieke omgevingen onderzoekt. Aan...

Ontmoet Peripass tijdens Voka Port Tech

Op 29 september 2022 geeft Voka, Kamer van Koophandel, vijf innovatieve tech bedrijven een podium bij Stora Enso tijdens Voka Port Tech. Tijdens deze interactieve...

Peripass organizes the first European Yard Summit

Peripass, de specialist in digitale yard management oplossingen, organiseert de eerste European Yard Summit. Dit internationaal event voor supply chain en logistieke...

Automatiseer repetitieve taken

Verspil geen tijd meer aan manuele taken en optimaliseer jouw yard volgens jouw regels. Dankzij de business rules engine kan je nagenoeg alles automatiseren wat op jouw...

Nieuw technology partnership: Nedap Security

Nieuwe integratie van Peripass en Nedap Security zorgt voor realtime visibiliteit en vlotter onthaal op logistieke sites. Peripass is verheugd om de technologische...

Peripass en Magnetic slaan de handen in elkaar op de Franse en Duitse markt

Een sterke samenwerking tussen Peripass en Magnetic zorgt voor een totaaloplossing voor verkeersmanagement op logistieke sites. Peripass zal in yard...

Contactloze documentverwerking

Innovatie in Yard | Contactloze documentverwerking In logistiek en supply chain worden veel verschillende soorten documenten gebruikt (verzendorders, douaneformulieren,...

Mobile Yard Operator App

Innovation in Yard | Mobile Yard Operator App Handel al uw logistieke taken af in Peripass: dispatchers hebben een overzicht in het dispatch dashboard, taken kunnen...

Peripass en Robovision presenteren Realtime Trailer Locatiediensten

Peripass en Robovision combineren vision learning met innovatieve yard management-oplossingen in een proof-of-concept voor Realtime Trailer Location Services op de site...

Peripass participeert in Log!Ville

Op 4 oktober is in Niel (Antwerpen) het grootste innovatie- en democentrum geopend voor logistiek in Europa. Automatisering, digitalisering, en duurzame ontwikkeling...