QA & Security Operations

Digitaliseer kwaliteits- en beveiligingsprocessen

 

We zien dat nu nog vaak gebruik gemaakt wordt van e-mail- en radiocommunicatie om taken door te geven aan medewerkers op de site. Terugkoppeling over de status van activiteiten verloopt meestal via dezelfde weg. Meestal wordt fotomateriaal manueel verwerkt op het einde van de werkdag.

De mobiele app faciliteert QA-checklists die, afhankelijk van het type logistiek transport, meteen de juiste informatie opvraagt aan de medewerker. Alle informatie wordt automatisch teruggestuurd, met tijdswinst tot gevolg. Ons platform biedt de mogelijkheid om alle processen rond kwaliteit en beveiliging te faciliteren en verbeteren.

Enerzijds biedt digitalisering van deze processen een mooie kostenbesparing en efficiëntiewinst, anderzijds garandeert automatisatie het strikt naleven van de vastgelegde QA & beveiligingsvoorschriften.

Win tijd door administratie te reduceren

Door de administratieve last te verminderen mits digitalisering, stijgt het aantal operaties dat een operator per dag kan uitvoeren.

Minder kans op fouten

Door het consistent afhandelen van controles via de mobiele app verzekert het platform de naleving van alle voorschriften en traceerbaarheid zowel voor elke logistieke stroom, transporteur als voor elke medewerker.

Efficiëntie in TAPA-omgevingen

Voor high-value goods en TAPA-omgevingen kan de mobiele app veiligheidsinspecties, systematisch of ad-random, faciliteren met een efficiënte manier om data te verzamelen, inclusief fotomateriaal.

Waarom kiezen voor ons

Ontdek de voordelen van onze innovatieve Yard Management features

Yard Task Management

Breng alle taken samen in een mobiele app voor logistieke operatoren en automatiseer processen rond kwaliteit en beveiliging.
Kwaliteitscontroles uitvoeren, foto’s nemen van schade, zegelnummers noteren, trailers verplaatsen, 7-puntscontroles, … Digitaliseer taaklijsten voor operationele yard taken eenvoudig en snel.

Business Rules Engine

Automatiseer en standaardiseer terugkerende taken op basis van vooraf gemaakte eigen regels met de Business Rules Engine
Dankzij de business rules engine, of workflow-automatisatie, kan je standaard terugkerende taken op jouw site automatiseren: van communicatie, verlenen of ontzeggen van toegang, het afroepen van vrachtwagens, informatie synchroniseren met andere systemen,…

Verhalen van klanten

Succesverhalen van onze klanten

We laten onze klanten graag aan het woord. Lees onze customer stories en leer uit de ervaringen van verschillende logistieke, distributie- en productiebedrijven. Zij leggen uit hoe zij ze het Peripass-platform inzetten om kosten te verlagen, efficiëntie te verbeteren en de site veiliger maken. Ontdek hun smart flows …